فلسفه لوگو پولدار باشی

  • استفاده از رنگ آبی به معنای آرامش
  •      استفاده از رنگ سبز به معنای سرسبزی و برکت
  •      استفاده از رنگ زرد به معنای صداقت و راستی و تداعی کننده زر و طلا
  •    استفاده از رنگ سفید به معنای صلح و آرامش و شفافیت
  •      رویش جوانه به معنای سرآغازی برای رشد و شکوفایی و آبادانی
  •     استفاده از چرخ دنده به معنای پویایی اقتصادی و حرکت
  •     رنگ قرمز به معنای جدی بودن
  •     استفاده از سه عنصر(سمبل) مهم بازارهای سرمایه گذاری :

                 مسکن

           نمودار شمعی(تحلیل ارزهای دیجیتال، بازار بورس،آتی  و فارکس)

           خودرو